Σχετικά μ' εμάς

Ποιοι είμαστε;

  • Ÿ Είμαστε αναγεννημένοι Χριστιανοί.
  • Ÿ Δεν έχουμε καμία σχέση με τους χιλιαστές ή αποκαλούμενους "μάρτυρες του Ιεχωβά", ούτε με καμία άλλη αίρεση.
  • Ÿ Πιστεύουμε στο ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής.
  • Ÿ Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αναστημένος Σωτήρας μας από την αμαρτία και ο ερχόμενος Λυτρωτής μας.
  • Ÿ Ζούμε με τις αρχές του Ευαγγελίου.
  • Ÿ Υπηρετούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου.
  • Ÿ Όλες οι δραστηριότητες και υπηρεσίες μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζονται αποκλειστικά σε προαιρετικές εισφορές αγάπης.

Ο σκοπός:
Σκοπός μας είναι να διαδοθεί ο Λόγος του Θεού μέσω Internet και μεσ' από ψηφιακά μέσα και να δούμε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από το Θεό να επιστρέφουν σ' Αυτόν με μετάνοια και πίστη.

Οι δραστηριότητες μας:
Όλες οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζονται αποκλειστικά στην αφιλοκερδή υπηρεσία Χριστιανών αδερφών, με μόνο κέρδος την χαρά της συμμετοχής στο Έργο Του Θεού. Προσφέρουμε την προσπάθεια αυτή στον Ζωντανό Κύριό μας και πιστεύουμε ότι Αυτός θα την χρησιμοποιήσει για την δόξα Του.