Βοηθήματα ζωής

Χωρίς Θεό, Χωρίς Χριστό, Χωρίς ελπίδα
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Έγινα, γίνονται, θα γίνουν
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Αλίμονο τα παιδιά μας
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Κοινωνία με τον Θεό
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Αξέχαστες συναντήσεις
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Ναρκωτικά
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε: