Το νόημα της ζωής

1 2
Μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Ο θάνατος
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Μετά την περιπλάνηση...
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Η άλλη ζωή
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Θάνατος! Και μετά, τι;
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Πίστη της καρδιάς
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Καταγωγή και προορισμός του ανθρώπου
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Ευτυχία της καρδιάς
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Είναι τάχα κανένας εκεί;
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Συγχαρητήρια
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Πως είναι στην πραγματικότητα ο Θεός;
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
Η μέρα που πέθανε ο θάνατος
Εισάγετε εσείς το ποσό που θέλετε να διαθέσετε:
1 2